Christian Wallgren

 Komponist och låtskrivare

Musik skall frambringa känslor hos lyssnaren, men även hos exekutören - först då når man den högsta konstnärliga nivån.  För mig har alltid texten haft en viktig funktion och jag har därför ofta valt den enklaste vägen, att själv skriva texten till musiken. Man har då full kontroll på den symbios, som leder till det fulländade uttrycket. Att skriva musik till den vackra poesi, som andra har skrivit tycker jag är svårare, eftersom texten ofta har en sådan hög nivå att det är svårt att nå upp till den.

Christian Wallgren

+46 709 666244

Copyright © All Rights Reserved